×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 63
پزشکی

پزشکی (12)

پنج شنبه, 24 دی 1394 ساعت 17:52

تحقیق درباره بیماری مالیخولیا

نوشته شده توسط

تحقیق درباره بیماری مالیخولیا

جمعه, 13 آذر 1394 ساعت 19:09

مطالبی درباره شکستگی اندام فوقانی

نوشته شده توسط

مطالبی درباره شکستگی اندام فوقانی

 

ادامه مطلب را بخوانید

 

سه شنبه, 19 آبان 1394 ساعت 17:13

تحقیق درباره نورون

نوشته شده توسط

نورون / Neuron

 

سیستم عصبی انسان متشکل از میلیاردها سلول عصبی (نورون) به علاوه سلول های پشتیبانی دهنده (نوروگلیا) می باشد. نورون ها قادرند به محرک ها (مانند لامسه ، صدا ، نور و غیره) پاسخ دهند ، امپالس ها یا تکانه های عصبی را هدایت کنند ، و با یکدیگر همچنین با سایر نورون ها ارتباط برقرار می کنند.

 نورون یک سلول قابل تحریک است که اطلاعات را با ارسال سیگنال الکتریکی و شیمیایی پردازش و منتقل می کند. همه سلول های عصبی یا نورون ها چه حسی باشند ، چه حرکتی و چه بزرگ یا کوچک ، فعالیتشان هم الکتریکی است و هم شیمیایی. ارسال سیگنال شیمیایی از طریق سیناپس ها روی می دهد. نورون ها اجزای اصلی سیستم عصبی(مغز ، نخاع ، گانگلیا محیطی) می باشند. نورون های حسی و نورون های حرکتی: نورون های حسی به لامسه ، صدا ، نور ، و بسیاری از محرک های دیگر که برروی سلول های اندام های حسی تاثیر می گذارند پاسخ داده و سیگنال ها را به نخاع و مغز ارسال می کنند. پیام های عصبی شیمیایی پس از اینکه از آکسون ها به دندریت ها منتقل می شوند به پیام های الکتریکی تبدیل شده و به سایر پیام های الکتریکی دریافت شده از سیناپس های دیگر اضافه یا از آن کم می گردند و در نهایت بر اساس برآیند این پیام های الکتریکی در مورد اینکه پیام عصبی به محل دیگری منتقل گردد یا نه تصمیم گیری می شود.

 نورون های حرکتی سیگنال ها را از مغز و نخاع دریافت کرده و انقباضات عضله را به وجود آورده و بر روی غده ها تاثیر می گذارند. اینترنورون ها ، نورون رابط می باشند.

 هر نورون دارای یک جسم سلولی(سوما) ، دندریت ها ، و یک آکسون و پایانه های سیناپسی است. از لحاظ عملکردی یک نورون شامل بخش گیرنده(دندریت ها) ، بخش ادغام(جسم سلولی) و بخش انتقال دهنده پیام عصبی(آکسون ها) می باشد. در اصطلاح به این مفهوم که تمام اطلاعات پردازش شده در نورون در یک جهت حرکت می کند قطبیدگی می گویند.

 دندریت ها ، فیلامنت هایی هستند که از جسم سلولی به وجود می آیند ، اغلب تاصدها میکرومتر امتداد داشته و تا چندین شاخه منشعب می گردند ، و یک درخت دندریتی را به وجود می آورند. آکسون یک فیلامنت سلولی ویژه می باشد که از جسم سلولی در محلی به نام پشته(هیلوک) آکسون به وجود آمده و تا مسافتی ، حداکثر ۱ متر در انسان و مسافت بیشتر در گونه های دیگر ، حرکت می کند. جسم سلولی یک نورون چندین دندریت را به وجود می آورد ، اما بیشتر از یک آکسون را ایجاد نمی کند ، اگرچه ، آکسون ممکن است قبل از اینکه خاتمه یابد صدها بار منشعب و شاخه شاخه گردد.

 در اکثریت سیناپس ها ، سیگنال ها از آکسون یک نورون به دندریت نورون دیگر فرستاده می شوند. بااینحال ، استثنائات بسیاری برای این قانون وجود دارد: نورون هایی که فاقد دندریت هستند ، نورون هایی که آکسون ندارند ، سیناپس هایی که یک آکسون را به آکسون دیگری یا دندریتی را به دندریت دیگر مرتبط می کنند و غیره.

 

 تمامی نورون ها از لحاظ الکتریکی تحریک پذیر می باشند ، و گرادیان های ولتاژ را در غشاهای خود بوسیله ی راندن پمپ های یونی به صورت متابولیکی حفظ می کنند که با کانال های یونی احاطه شده در غشا ترکیب می شوند تا اختلافات غلظت یونی داخل سلولی در مقابل خارج سلولی یون هایی مانند سدیم ، پتاسیم ، کلرید ، و کلسیم را ایجاد نمایند. تغییرات در ولتاژ غشا می تواند عملکرد کانال های یونی وابسته به ولتاژ را تغییر دهد. در صورت کافی بودن تغییرات ولتاژ ، یک پالس الکتروشیمیایی بنام پتانسیل عمل ایجاد می شود که به سرعت در امتداد سلول آکسون حرکت می نماید و اتصالات سیناپسی را با سایر سلول ها زمان رسیدن فعال می کند.

سه شنبه, 13 مرداد 1394 ساعت 09:27

بهداشت فردی و گروهی

نوشته شده توسط

 

بهداشت فردی و گروهی

 

 ادامه مطلب را مشاهده کنید

پنج شنبه, 23 بهمن 1393 ساعت 08:34

تحقیق درباره غده هيپوفيز

نوشته شده توسط

 تحقیق درباره غده هيپوفيز

دوشنبه, 06 بهمن 1393 ساعت 17:42

تحقیق درباره بیماری نقرس

نوشته شده توسط

تحقیق درباره بیماری نقرس

 

پنج شنبه, 02 بهمن 1393 ساعت 10:01

تحقیق درباره بیماری شایع کودکان

نوشته شده توسط

تحقیق درباره بیماری شایع کودکان

 تحقیق چرا خطر عفونت گوش میانی از بقیه قسمت های گوش بیشتر است؟

ادامه مطلب را بخوانید